Feeds:
Objave
Komentarji

Posts Tagged ‘najem’

V zvezi z energetskimi izkaznicami oziroma s tem, za koga so obvezne in za koga ne, je zadnje čase veliko govora in še vedno precej nejasnosti. Pri nas jo je uvedel Energetski zakon EZ-1 v skladu z direktivo EU o energetski učinkovitosti stavb, ki je pričel veljati 22. 3. 2014.

Kaj je energetska izkaznica in kdaj jo potrebujemo?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti, na primer kako zmanjšati izgube.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Lastnik nepremičnine je dolžan pridobiti energetsko izkaznico v primeru prodaje nepremičnine in v primeru oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto.

energy-efficient-house
V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru novega najema, torej če je najemnik imel začasno ali stalno prebivališče že prej na naslovu, za katerega se sklepa najem, najemodajalec izkaznice ne potrebuje.

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a). Obstajajo pa tudi izjemni primeri, ko energetske izkaznice ne potrebujemo.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice. Brez teh podatkov se nepremičnina po 1. 1. 2015 ne bo smela več oglaševati.

Kaj pa v primeru prodaje posamezne stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi?

Zakonodaja dopušča izdelavo izkaznice za posamezni del stavbe, denimo stanovanje, če je to izvedljivo. Če to ni izvedljivo, je treba narediti izkaznico za celotno stavbo. Izvedljivo pa je le, če je posamezni del stavbe energijsko neodvisen od preostalega dela.

Kako pridobimo energetsko izkaznico in kakšna je cena?

Izdela jo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vlada je predpisala zgornje meje cene za energetske izkaznice, najugodnejšega izdelovalca pa je potrebno poiskati. Najvišja cena za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, je lahko 170 €, za stavbe nad 220 m2 pa lahko končna cena znaša največ 0,89 €/m2. Cena energetske izkaznice za stanovanjski blok z do 30 stanovanji znaša največ 0,64 €/m2.

Kdaj ta obveznost stopi v veljavo?

Zakon je že stopil v veljavo, sedaj pa se nahajamo v prehodnem obdobju, ki bo trajalo predvidoma do konca tega leta. V tem času neizvajanje Energetskega zakona ne bo sankcionirano. V letu 2015 pa se bo to spremenilo. To pomeni, da brez energetskih kazalnikov ne bo več mogoče oglaševati prodaje oziroma oddaje nepremičnine. Prav tako pa bo sankcionirano, če prodajalec oziroma lastnik ob podpisu prodajne oziroma najemne pogodbe kupcu oziroma najemniku ne bo predal izdelane energetske izkaznice.

Če pri prodajanju ali oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe kot lastnik ne boste zagotovili energetske izkaznice, vam grozi kazen 300 €. Nadzor nad energetskimi izkaznicami izvajajo gradbeni inšpektorji.

Pri tem, na koga se obrniti in kaj je za naročilo izkaznice potrebno, vam lahko pomaga vaš nepremičninski posrednik.

Tanja Tučič
tanja.tucic@re-max.si,
tel.: 02/620 88 16

Advertisements

Read Full Post »

3.5.2012 – Kljub tradicionalni težnji  Slovencev, da želimo živeti v lastni hiši ali stanovanju, kar nam je tudi dopuščal status preteklih let, v RE/MAX-u pričakujemo, da se bo dokaj povečal promet najemniškega trga.

Na eni strani na spremembo vpliva gospodarska in finančna situacija, na drugi strani pa se je začela spreminjati miselnost in mobilnost predvsem mladih, pa tudi starejših, pojasnjuje Igor Horvat, direktor RE/MAX Slovenija. Kupci, ki še zmeraj oklevajo pri nakupu ali jim banke ne nudijo kreditov, so pa v fazi, ko potrebujejo novo stanovanje ali hišo, se za določen čas odločijo za najem nepremičnine pravi Horvat.

Najem za nakup kot zanimiva možnost za kupce in prodajalce

Ena dobrih priložnosti , ki jo zaznavamo v RE/MAX-u, in je tako za kupce kot prodajalce zmeraj bolj aktualna,  je»najem za nakup« (ang. Rent to Buy) . »Danes veliko prodajalcev, ki nepremičnine dalj časa ne more podati, poskuša to isto nepremičnino tudi oddati«, pojasnjuje Horvat.
Gordana Kocijančič iz agencije RE/MAX Obala navaja: »Prednosti za prodajalca nepremičnine v takem pogodbenem razmerju so različne, vsekakor je to znana prodajna cena ob sklenitvi pogodbe, zavarovanje pred inflacijo, dvojni mesečni zneski tržnih najemnin, prejem  varščine ob sklenitvi pogodbe v višini dveh ali več mesečnih najemnin in  možnost načrtovanja finančnih potez v prihodnosti. Tveganje za prodajalca obstaja, na eni strani, da bo čez dve, tri leta, vrednost taistih nepremičnin na trgu višja, na drugi strani pa, da do dokončne prodaje sploh ne bo prišlo.  Tržne cene ne moremo vedeti,  lahko jo le predvidevamo, v izogib drugemu tveganju  pa mora biti  v pogodbi  navedeno, da najemnik ob prekinitvi pogodbenega razmerja, izgubi vse plačane najemnine. To pomeni, da se mu prekinitev  finančno ne izplača in bo naredil vse, da do nje ne pride. Slabost za prodajalca je tudi  izguba možnosti, da bi kupcu, ki  bi bil »jutri« pripravljen nepremičnino kupiti in v celoti plačati, le-to prodal. Ob sklenitvi pogodbenega razmerja Rent to Buy  je nepremičnina pravzaprav prodana, le da bo kupnina pritekala počasi: pojasnjuje Kocijančičeva iz RE/MAX-a.

Tudi pri najemu poskrbite za varnost

Horvat poudarja: » Z dajanjem nepremičnine v najem je velikokrat povezano tudi mnogo težav pri iskanju pravih najemnikov. Poleg iskanja najemnikov je pomemben že prvi  izbor primernih kandidatov, ki jim pokažemo nepremičnino. V pogodbo pa moramo vključiti ključna določila, ki nam zagotavljajo, da tako v času, ko je nepremičnina v najemu, kot v času prekinitve ščitijo tako najemnika kot najemodajalca.  Zato v RE/MAX-u priporočamo, da se tudi pri najemu oz. oddaji nepremičnine obrnete na pravega nepremičninskega svetovalca, ki vas bo vodil skozi postopek, dodaja Igor Horvat, regionalni direktor RE/MAX Slovenija.
RE/MAX Slovenija je mreža nepremičninskih družb z mednarodnim zaledjem, ki združuje lokalno strokovno znanje in mednarodne izkušnje. Danes povezuje že več kot 60 nepremičninskih posrednikov v 12 nepremičninskih agencijah po vseh Sloveniji, ki delujejo po sistemu franšiz in imajo tako dostop do vseh znanj, izkušenj in pomoči krovne družbe. RE/MAX sicer velja za številko ena na področju prometa z nepremičninami in je najhitreje rastoča mreža nepremičninskih agencij v Evropi. Združuje agencije v 86 državah in beleži že 37 let kontinuirane rasti, samo v Evropi pa združuje več kot 12.000 nepremičninskih posrednikov v več kot 1.600 neodvisnih agencij.
Več informacij: mag. Igor Horvat, regionalni direktor RE/MAX Slovenija,
tel: 02 749 34 62, fax: 02 749 34 65, email: igor.horvat@re-max.si ,
RE/MAX Slovenija, Aškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj, www.re-max.si.

Read Full Post »